Universitatea Lucian Blaga Sibiu ULBS

Name Universitatea Lucian Blaga Sibiu
Abbreviation ULBS
Organization Type School
Website http://www.ulbsibiu.ro/ro/
Contact Name Rodica-Ofelia MICLEA
Contact Title Conf. Univ. Dr
Contact Phone +40-(0)-269 21.55.5
Contact Fax +40-(0)-269 43.05.06
Address Bd. Victoriei 5-7
City Sibiu
Country Romania
Description �nv���m�ntul filologic sibian a cunoscut un destin rodnic prin consolidarea �i acreditarea specializ�rilor tradi�ionale (German�, Englez�, Rom�n�), apoi prin �nfiin�area �i autorizarea altora noi, precum Rom�n� �i Francez� (ca prime specializ�ri), Limbi Moderne Aplicate (Englez�, German�, Francez�), iar �n anul 2003 a fost autorizat� specializarea dubl� Limba �i literatura rom�n� � Biblioteconomie �i bibliologie (cursuri de zi, 4 ani), �n locul Colegiului de Biblioteconomie, r�spunz�nd interesului tinerilor pentru aceast� dubl� specializare, care asigur� un orizont cultural mai larg �i ofer� mai multe �anse absolven�ilor de a ob�ine posturi de profesori �i de bibliotecari, mai ales dup� reabilitarea bibliotecilor ca institu�ii de cultur� a c�ror importan�� nu trebuie minimalizat�.

Componentei filologice i s-au ad�ugat una artistica �i alta de management cultural, prin specializ�rile: Artele spectacolului de teatru ( Actorie , cu trei promo�ii) �i Teatrologie, ambele fiind autorizate.

O dezvoltare semnificativ� a cunoscut �i �nv���m�ntul postuniversitar ( Studii Aprofundate, Masterat �i Continuarea studiilor) la specializ�rile: Evolu�ia formelor poetice �n secolul al XX-lea (Literatur� rom�n�), Stilistica limbii rom�ne, Traductologie (Englez� �i German�), Studii culturale britanice, Literatur� englez� �i american� �n secolul al XX-lea, Studii germanistice �i interculturale europene, Studii interlingvistice �i interculturale europene (�n limba german�).

Men�ion�m �i Masteratul de Limba �i literatura rom�n� (4 semestre, cursuri de zi) pentru absolven�ii altor facult��i, care n-au studiat Limba �i literatura rom�n� �n �nv���m�ntul superior (jurnali�ti, istorici, juri�ti, ingineri etc.) �i care doresc s� devin� profesori cu toate drepturile acordate de lege. �n anul 2004 vom avea a doua promo�ie
Admission Criteria Has admission criteria.

http://www.ulbsibiu.ro/ro/admitere/litere/
Training Offers training.

http://www.ulbsibiu.ro/ro/admitere/litere/
Credential Offers credential(s).

If you have any additional or missing information on this organization, or if this record needs to be updated, please contact site staff via support request with the details. Thank you for helping to keep the database accurate.

ProZ.com store image

Anycount & Translation Office 3000

Translation Office 3000

Translation Office 3000 is an advanced accounting tool for freelance translators and small agencies. TO3000 easily and seamlessly integrates with the business life of professional freelance translators.

More info »

ProZ.com store image

SDL Trados Business Manager Lite

Create customer quotes and invoices from within SDL Trados Studio

SDL Trados Business Manager Lite helps to simplify and speed up some of the daily tasks, such as invoicing and reporting, associated with running your freelance translation business.

More info »

Your current localization setting

Maltese

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Fittex għal terminu
  • Xogħol
  • Fora
  • Multiple search