Member since Sep '20

Lingwi li fihom taħdem:
English to Czech
Czech to English

Iva Vavrova
Accredited EU interpreter & translator.

Prague, Praha, Hlavni Mesto, Czech Republic
Local time: 01:09 CET (GMT+1)

Nattiv fil-lingwa: Czech (Variant: Standard-Czech) Native in Czech
 • Send message through ProZ.com
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
3 positive reviews
(1 unidentified)

 Your feedback
What Iva Vavrova is working on
info
Sep 24 (posted via ProZ.com):  Just finished a blog text on disinformation for a Czech MEP, 900 words. ...more »
Total word count: 0

Tip ta' kont Freelance translator and/or interpreter, Identity Verified Membru vverifikat
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Servizzi Translation, Interpreting, Editing/proofreading, Software localization, Website localization, MT post-editing, Transcreation, Subtitling
Kompetenza
Jispeċjalizza/Tispeċjalizza fi:
Government / PoliticsInternational Org/Dev/Coop
Games / Video Games / Gaming / CasinoReligion
PsychologyLinguistics
Cinema, Film, TV, DramaHuman Resources
Cooking / CulinaryMedia / Multimedia

Attività KudoZ (PRO) Mistoqsijiet imwieġba: 9
Payment methods accepted Send a payment via ProZ*Pay
Portafoll Kampjuni ta' traduzzjonijiet sottomessi: 3
English to Czech: Article by a Czech MEP on fraud of EU funds
General field: Marketing
Detailed field: Government / Politics
Test tas-sors - English
Among the most important facts highlighted in the final PIF report is that expenditure fraud of EU funds, spend by Member States, dramatically increased by almost 200 % compared to 2017 (346.6 million), reaching EUR 1.032 billion in 2018. This is mostly occurring with agriculture and cohesion funds. The VAT fraud inside the EU also cost us around EUR 50 billion annually.

Firstly, the report calls on the Commission to strengthen measures to prevent and detect fraud of the agriculture and cohesion funds by enhancing digital tools, introducing more transparent land registries and publishing lists of the largest beneficiaries from each fund. It also calls on Member States to publish data on final beneficiaries in an uniform machine-readable format and ensure the interoperability of the information.
Traduzzjoni - Czech
Mezi nejdůležitější fakta představená zprávou PIF patří například to, že došlo ke strmému nárůstu podvodů s výdaji v oblasti finančních prostředků EU – ve srovnání s rokem 2017 (346,6 milionů eur) se jejich objem v roce 2018 zvýšil o téměř 200 % na 1,032 miliardy. Nejvíce k podvodům dochází v oblasti zemědělských dotací a prostředků na soudržnost. V oblasti DPH nás pak podvody v rámci EU přijdou každý rok na 50 miliard euro.

Zpráva především žádá Komisi, aby posílila opatření sloužící k předcházení a odhalování podvodů v oblasti zemědělských dotací a prostředků na soudržnost. Komise by proto měla posílit digitální nástroje, zavést transparentnější katastry a zveřejňovat seznamy největších příjemců finančních prostředků z každého fondu. Ve zprávě také vyzýváme členské státy, aby zveřejňovaly údaje o konečných příjemcích dotací, a to v jednotném, strojově čitelném formátu, a aby umožnily interoperabilitu těchto informací.
English to Czech: Programme description from the Prague Quadrennial
General field: Art/Literary
Detailed field: Art, Arts & Crafts, Painting
Test tas-sors - English
The Three Penny Opera was reviewed as the first piece of “de-constructivist architecture” in Canada. Practicing architects at the time could not believe these radical ideas appeared on stage while their buildings had not moved past the drafting table. Kerr’s work was often controversial yet always reflected a complete vision of an imagined world; the visual partner to text, music, blocking and dance.
Kerr’s costumes and set were inspired by the machine gun rhythm of Kurt Weil’s score, and Brecht’s hammer stroke lyrics. The highly stylized, red, black and white costumes are reminiscent of German and Russian constructivism and political poster art, with angular asymmetry, dissonant stenciled slogans, and sprays of button bullet holes. The costume preliminaries poured out of her in one evening with the music from the German production on the record player. With costume design, Kerr has to feel the music and act the character, sense it three-dimensionally, pencil it, and finally, when she commits to an ink line, the characters begin to live. “It is beyond my left brain’s ability to control. It really has a life of its own...the pen in particular, far beyond the pencil. The process is not quite logical. It is something else, a dance”.
Traduzzjoni - Czech
Třígrošová opera byla v recenzích označena za první kanadské dílo z oblasti „dekonstruktivistické architektury“. Tehdejším praktikujícím architektům se zdálo neuvěřitelné, že takto radikální nápady dostaly prostor na jevišti, když jejich vlastní návrhy dosud neopustily rýsovací prkno. Díla Mary Kerr jsou často kontroverzní, ale vždy odráží komplexní vizi fiktivního světa a vizuálně doplňují text, hudbu, aranžmá a tanec.
Inspirace pro její kostýmy a výtvarná řešení scény pochází z kulometného rytmu hudby z pera Kurta Weila a úderných Brechtových textů. Ve vysoce stylizovaných kostýmech v odstínech červené, černé a bílé zase najdeme připomínku německého a ruského konstruktivismu a politických plakátů – lomené úhly a asymetrii, disharmonické natištěné slogany a shluky děr po kulkách. Návrhy kostýmů ze sebe vysypala za jeden večer při poslechu nahrávky německé verze představení. Při navrhování kostýmů Kerr potřebuje vnímat hudbu, vcítit se do postavy a najít všechny její dimenze. Kostým si nejprve načrtne tužkou a pak svým perem konečně vdechne postavě život. „Je to proces, který moje levá hemisféra vůbec neovládá. Děje se to úplně samo... moje pero ožívá vlastním životem a jde daleko za hranice toho, co tužka navrhla. Neprobíhá to úplně logicky. Je to cosi zvláštního, trochu jako tanec.“
English to Czech: European Commission's stakeholder consultation on rule of law
General field: Law/Patents
Detailed field: Government / Politics
Test tas-sors - English
The topics are structured according to four pillars:
I. Justice system; II. Anti-corruption framework; III. Media pluralism; and IV. Other institutional issues related to checks and balances. The replies could include aspects set out below under each pillar as regards the following types of developments in particular. This can include challenges, current workstreams, positive developments and best practices:

Information prepared and collected by your organisation
- any reports, statements or other documents relating to relevant developments in a Member State published by your organisation
- other direct information on the situation on the ground

Legislative developments
- legislation in force
- legislative drafts currently discussed in Parliament
- legislative plans envisaged by the government

Policy developments
- implementation of legislation
- evaluations, impact assessments, surveys
- white papers/strategies/action plans/consultation processes
- follow-up to reports/recommendations of Council of Europe bodies or other international organisations
- important decisions/opinions from independent bodies/authorities
Traduzzjoni - Czech
Témata jsou rozdělena do čtyř pilířů:
I. Soudní systém, II. Protikorupční rámec, III. Pluralita médií a IV. Další institucionální záležitosti týkající se systému kontrol a záruk. Odpovědi mohou obsahovat například prvky uvedené v rámci jednotlivých pilířů, které se týkají především příslušných událostí. Mezi ty lze zahrnout výzvy, oblasti současné činnosti, pozitivní změny i osvědčené postupy:


Informace, které vaše organizace vypracovává a sbírá
- jakékoliv zprávy, prohlášení či další dokumenty týkající se relevantního vývoje v členském státu, které vaše organizace vydala
- další přímé informace o situaci v terénu

Legislativní vývoj
- platná legislativa
- návrhy legislativy, které se aktuálně projednávají v parlamentu
- legislativa, kterou vláda plánuje předložit

Vývoj politiky
- provádění legislativy
- hodnocení, zhodnocení dopadů, průzkumy
- bílé knihy, strategie, akční plány, procesy konzultací
- opatření přijatá v návaznosti na zprávy, doporučení orgánů Rady Evropy či dalších mezinárodních organizací
- důležitá rozhodnutí, stanoviska nezávislých orgánů a institucí


Edukazzjoni tat-traduzzjoni Master's degree - Charles University
Esperjenza Snin ta' esperjenza fit-traduzzjoni: 9. Irreġistrat fuq ProZ.com: Jul 2015. Sar/Saret membru: Sep 2020.
ProZ.com Certified PRO certificate(s) N/A
Kredenzjali English to Czech (Institute of Translation Studies, Charles University)
English to Czech (European Masters in Conference Interpreting)
Czech to English (Institute of Translation Studies, Charles University)
Czech to English (European Masters in Conference Interpreting)
Abbonamenti N/A
Softwer Adobe Acrobat, memoQ, MemSource Cloud, Microsoft Excel, Microsoft Word, OmegaT, Powerpoint, SDL TRADOS
CV/Resume Czech (DOCX), English (PDF)
Professional practices Iva Vavrova endorses ProZ.com's Professional Guidelines.
Professional objectives
 • Meet new translation company clients
 • Meet new end/direct clients
 • Screen new clients (risk management)
 • Learn more about the business side of freelancing
 • Stay up to date on what is happening in the language industry
 • Improve my productivity
Bio
I am a Czech native speaker with English on a professional level. I have been translating from English to Czech (and vice versa) for the last five years and I have experience with a very broad range of texts, from academic writing to localization and I pride myself on being meticulous and very punctual. I am interested both in long-term collaboration and one-time contracts. My main specializations are education, management and recruitment, sports, and theatre studies.
Keywords: Czech, European Union, localization, gaming, humanities, science, social sciences, art, religion, video games, policies, interpreting


Profile last updated
Oct 5More translators and interpreters: English to Czech - Czech to English   More language pairsYour current localization setting

Maltese

Select a language

All of ProZ.com
 • All of ProZ.com
 • Fittex għal terminu
 • Xogħol
 • Fora
 • Multiple search