Lost in Translation: craic

ProZ.com Translation Article Knowledgebase

Articles about translation and interpreting
Article Categories
Search Articles


Advanced Search
About the Articles Knowledgebase
ProZ.com has created this section with the goals of:

Further enabling knowledge sharing among professionals
Providing resources for the education of clients and translators
Offering an additional channel for promotion of ProZ.com members (as authors)

We invite your participation and feedback concerning this new resource.

More info and discussion >

Article Options
Your Favorite Articles
Recommended Articles
 1. ProZ.com overview and action plan (#1 of 8): Sourcing (ie. jobs / directory)
 2. Getting the most out of ProZ.com: A guide for translators and interpreters
 3. Does Juliet's Rose, by Any Other Name, Smell as Sweet?
 4. The difference between editing and proofreading
 5. El significado de los dichos populares
No recommended articles found.
Popular Authors
 1. InfoMarex
 2. Laurent KRAULAND (X)
 3. Parrot
 4. Allison Wright (X)
 5. Alessio Grassi
No popular authors found.

 »  Articles Overview  »  Miscellaneous  »  Lost in Translation: craic

Lost in Translation: craic

By Magdalena Rej (X) | Published  06/16/2009 | Miscellaneous | Not yet recommended
Contact the author
Quicklink: http://mlt.proz.com/doc/2450
Author:
Magdalena Rej (X)
Poland
English to Polish translator
 
View all articles by Magdalena Rej (X)

See this author's ProZ.com profile
Odkrywanie sekretów języka rodowitych Wyspiarzy nie może odbyć się bez analizy oddającego w jakże charakterystyczny sposób ducha Irlandii określenia „crack”.

Etymologiczne rozważania należałoby rozpocząć gdzieś w okolicach XIII wieku. Czasownik „crack” oznaczał wówczas: pęknąć z wielkim hukiem. W XIV wieku w ten sposób określano głośny i gwałtowny sposób wypowiadania się. Dialektalna forma z XV wieku oznaczała natomiast tyle co chlubić się, żeby nie powiedzieć przechwalać – stąd XIX-wieczne znaczenie czasownika złożonego „crack up” – wychwalać pod niebiosa, opiewać.

Staroangielska forma czasownikowa „cracian”, od której pochodzi nasz współczesny „crack”, oznacza brzmieć – stąd jego dźwiękonaśladowczy charakter. Niewątpliwie ma on również związek ze średnioholenderskim „krāken” i starogermańskim „chrahhōn” (obecnie „krachen”), czyli pobrzmiewać.

Forma rzeczownikowa oznacza w związku z powyższym tyle co: pęknięcie, rysa, szpara, szczelina, trzask – z tych bardziej oczywistych i bezpośrednich znaczeniowo – choć używana jest również jako próba, np. „to have a crack at sth.” czyli zmierzyć się z czymś, próbować, usiłować; „crack” to również: kpina, szyderstwo, czy ubaw – „to have a crack at sb.” – wyśmiewać kogoś lub kpić sobie z niego; „crack” to również narkotyk. Dla odmiany Szkoci określają w ten sposób ożywioną rozmowę lub nowinę.

Forma przymiotnikowa to: wyborowy, elitarny, pierwszorzędny; na przykład sformułowanie „crack shot” oznacza: świetny [z niego] strzelec!

Jako czasownik „crack” to nic innego jak: spowodować pęknięcie, zarysować, rozbić, a z tych bardziej interesujących, potocznych sformułowań mamy na przykład niejednokrotnie przydatny zwrot: „let’s crack open a bottle of wine”, czyli najzwyczajniej w świecie napijmy się wina.

Nie zapominajmy również o idiomach: niestety, bywa niekiedy „not all good as it’s cracked up to be”, czyli nie tak dobrze, jak się zapowiadało...

Czysto irlandzki neologizm „craic” nabrał z czasem nieco innego zabarwienia odnoszącego się raczej do swobodnie spędzanego czasu zwłaszcza – nomen omen – w pubie – co ma odzwierciedlenie w oklepanym już nieco irlandzkim sformułowaniu „bhi craic agus ceol again” – fajnie było [w pubie] przy muzyce.

Na potwierdzenie tych słów, pewien wiekowy mąż stanu, będący przedstawicielem irlandzkiej społeczności w Londynie wyjaśniał, iż „craic” to w zasadzie akronim słów: Ceol – muzyka, Rince – taniec, Am hrain – pieśni, Inis Scealta – gawędziarstwo, Cainte – plotkowanie.

Świetnie ujął to Peter Cunningham w artykule prasowym z 29 października 1995 roku, zamieszczonym w dzienniku Independent on Sunday, w wydaniu londyńskim: „Ponieważ [dotychczas] nie było słowa, które wyrażałoby ten szczególny stan ducha wywołany współdziałaniem alkoholu, romantyzmu i muzyki, Irlandczycy ukuli termin „craic”...” („Because no word existed to convey the particular sense of esprit produced by the confluence of drink, romance and music, the Irish invented the term „craic”...”).

Bawmy się zatem, ale nie wariujmy!

Copyright © ProZ.com, 1999-2021. All rights reserved.
Comments on this article

Knowledgebase Contributions Related to this Article
 • No contributions found.
   
Want to contribute to the article knowledgebase? Join ProZ.com.


Articles are copyright © ProZ.com, 1999-2021, except where otherwise indicated. All rights reserved.
Content may not be republished without the consent of ProZ.com.