Lingwi li fihom taħdem:
English to Czech

Michal Pokorny
English to Czech Translator & Subtitler

Huntsville, Alabama, United States
Local time: 16:06 CDT (GMT-5)

Nattiv fil-lingwa: Czech 
  • Send message through ProZ.com Yahoo IM
Feedback from
clients and colleagues

on Willingness to Work Again info
11 positive reviews
(5 unidentified)

 Your feedback
Messaġġ ta' l-utent
U.S.-based English to Czech Translator, Subtitler, and Interpreter
Tip ta' kont Freelance translator and/or interpreter, Identity Verified Utent ivverifikat tas-sit
Data security Created by Evelio Clavel-Rosales This person has a SecurePRO™ card. Because this person is not a ProZ.com Plus subscriber, to view his or her SecurePRO™ card you must be a ProZ.com Business member or Plus subscriber.
Servizzi Translation, Interpreting, Editing/proofreading, Website localization, Software localization, Voiceover (dubbing), Subtitling, MT post-editing, Transcription, Training
Kompetenza
Jispeċjalizza/Tispeċjalizza fi:
Telecom(munications)Medical: Health Care
Medical (general)Marketing / Market Research
InsuranceCinema, Film, TV, Drama
Electronics / Elect EngTourism & Travel
Printing & PublishingHuman Resources

Munita ppreferuta USD
Attività KudoZ (PRO) Punti PRO-level: 47, Mistoqsijiet imwieġba: 71, Mistoqsijiet: 1
Payment methods accepted PayPal, Visa, MasterCard, Discover, American Express, Check, Money order
Portafoll Kampjuni ta' traduzzjonijiet sottomessi: 2
English to Czech: Health Insurance
General field: Medical
Detailed field: Medical: Health Care
Test tas-sors - English
Health Care―The Difference Between Europe and USA

Let me first explain how the European system works. For healthcare purposes, any kind of income is taxed at about five percent and directly transferred to a state health fund. The only exceptions are unemployed individuals and women on maternity leave—the state pays the taxes for them. Whoever pays, the law states that every single citizen must pay the tax. People with unprovable income are required to pay an annual minimum. Seniors 65 years and up do not pay any healthcare taxes and their medical care is 100 percent free.
What do Europeans get for it? Medical care free of charge. Correct―no deductible, no copays, and no coinsurance. The only situation when a payment comes into consideration is when a patient asked for something extra, such as a private room in the hospital. In general, patients never receive medical bills. Basically, they have no idea how much each procedure costs. It’s all between medical providers and insurance companies with no patient’s involvement. Every medical procedure has its fixed point value; medical providers get paid a specific amount per point. Of course, there are some non-urgent procedures (mostly surgeries) that require several months of waiting, as is the case in Canada, for example. However, if the case is urgent―like cancer―the treatment begins immediately.

We all know how it “works” in the USA. High premiums are unaffordable for so many people. Add to this copays, coinsurance, deductible. And, if a hospital claim is denied for any reason, the patient may be responsible for dozens of thousands of dollars. It’s a mess; a jungle with inconsistent, incomprehensible rules. Does that make sense? Absolutely not!
Concerning healthcare, it has been said many times that "There is no other area of American life where we collectively accept such a bad deal.” The Affordable Care Act known as Obamacare does not solve the problem. Some of us mistakenly thought that this law would make health services more accessible and cheaper. Unfortunately, the opposite is true. Premiums rose an unbelievable way and throughout the maze of medical claims processing has not changed anything. We get free annual exams plus some other examinations, which used to cost us $30 per visit on average, but we are still responsible for multi-thousand dollar hospital bills. And once again, all at a significant increase of medical insurance premiums.
(to be continued)
Traduzzjoni - Czech
Zdravotní péče – rozdíl mezi Evropou a USA

Nejprve mi dovolte vysvětlit, jak funguje evropský systém. Veškeré příjmy jsou v rámci zdravotní péče daněny zhruba pěti procenty a přímo převáděny do státního zdravotního systému. Jedinou výjimku tvoří nezaměstnaní lidé a ženy na mateřské dovolené – stát za ně tyto daně odvádí sám. Ať už platí kdokoliv, zákon stanovuje, že každý občan musí toto zdravotní pojištění hradit. Lidé s neprokazatelnými příjmy jsou povinni platit roční minimum. Občané starší 65 let neplatí žádné zdravotní pojištění, přičemž jejich zdravotní péče je stoprocentně hrazena.
Co za to Evropané získávají? Bezplatnou zdravotní péči. Ano, správně – žádná odečitatelná částka, regulační poplatky či spoluúčast. Jediný případ, kdy může platba přicházet v úvahu, je, pokud pacient vyžaduje nadstandardní služby, jako například samostatný pokoj v nemocnici. Celkově vzato, pacienti nikdy nedostávají účty za zdravotní péči. V podstatě se dá říci, že ani nevědí, kolik jednotlivý úkon stojí. Vše je dojednáváno jen mezi zdravotnickou organizací a zdravotní pojišťovnou, bez účasti pacienta. Každý zdravotní úkon má stanovenu určitou bodovou hodnotu; zdravotnický personál dostává zaplacenu pevnou částku za každý naúčtovaný bod. Ovšemže existují úkony (většinou chirurgické operace), na které se musí několik měsíců čekat, podobně jako je tomu například v Kanadě. Avšak je-li případ neodkladný, jako třeba rakovina, léčba je započata okamžitě.

Všichni víme, jak to „funguje“ v USA. Vysoké pojistné, které si mnoho lidí nemůže dovolit. K tomu připočtěme poplatky při vstupu do ordinace, spoluúčast pacienta a zdravotní pojišťovnou odečitatelné částky. A v případě, že je pokrytí pobytu v nemocnici z jakéhokoliv důvodu odmítnuto, pacient může být odpovědný za úhradu několika desítek tisíc dolarů. Je to chaotické, taková džungle bez jasně daných a srozumitelných pravidel. Dává to logiku? V žádném případě!
Co se týče zdravotní péče, již bylo mnohokrát řečeno, že „v životě Američanů neexistuje žádná jiná oblast, ve které by bylo tolerováno tak špatné zacházení“. Zdravotní reforma známá jako Obamacare problém neřeší. Někteří z nás se mylně domnívali, že tato reforma učiní zdravotnické služby přístupnějšími a levnějšími. Naneštěstí opak je pravdou. Pojistné vzrostlo neuvěřitelným způsobem a co se týká zmatečného zpracovávání účtů za zdravotní služby, nezměnilo se nic. Podařilo se nám docílit bezplatných ročních prohlídek a některých dalších vyšetření, což nás stávalo v průměru 30 dolarů za návštěvu, ale stále podléháme několika tisícovým účtům v dolarech za hospitalizaci v nemocnici. A znovu podtrhněme, že to vše při výrazném zvýšení cen zdravotního pojištění.
(pokračování příště)
English to Czech: Call Center
General field: Other
Detailed field: Telecom(munications)
Test tas-sors - English
Our offices are currently closed.
Due to technical difficulties, the XXXX customer information centre is temporarily closed.
Welcome to the XXXX customer information Centre
This call may be monitored or recorded for training and quality purposes
"If you're calling about a new enquiry, please press 1
If you have an exisiting case open with us, press 2"
Please choose from one of the following options:
To purchase accessories or spare parts, press 0
For XXXX Televisions, press 1
For Home Cinema, Blu-ray, DVD players and Audio products, press 2
For XXXX Cameras and Camcorders, press 3
For XXXX Computers & Tablets, press 4
For XXXX XXXXXXXXXX, press 5
For XXXX Mobile and XXXXX care, press 6
For all other enquiries, press 7
We will now connect you to the XXXXXXXXXX support line. For future inquiries, visit the Playstation website. Please hold while we transfer you.
We will now connect you to the XXXX Mobile support line. For future inquiries, visit their website at www.xxxxmobile.com. Please hold while we transfer you.
To purchase accessories or spare parts related to your product, please visit XXXX's dedicated third party provider, YYY Europarts, at www.YYYgroup.com
Please enter your 8-digit case number
Thank you. The case number you have entered is.....
If this is correct, press 1. If you want to change this number, press 2.
The case number you have entered could not be found. Please try again.
The information you entered could not be retrieved.
We've found your case.
Please hold while we connect you to the next available agent
-----
Thank you for your patience. One of our agents will be with you shortly.
The number you entered is invalid. Please try again.
The number you entered remains invalid.
This call will now be disconnected. Thank you for calling XXXX
-----
Are you having difficulties with our automated system?
Please have the Model and Serial # of your device ready
This was an invalid entry. Please try again.
We have not received any response from you.
If you wish to purchase a product and need more information, press 1. If you already own a product and need support, press 2.
For further information, including opening hours and updates regarding your XXXX products, please visit our Support website at www.XXXX.eu, or download our Mobile Application: Support by XXXX.
Please hold while we look for your case.


For service in French, press 1 (ONLY RECORD IN FRENCH)
For service in Dutch, press 2 (ONLY RECORD IN DUTCH)
For service in German, press 2 (ONLY RECORD IN GERMAN)

Thank you for agreeing to take part in our survey. Your feedback is important to us.
Based purely on this support experience and on a scale from 0 to 10, where 0 is very unlikely and 10 is very likely, how likely is it that you would recommend XXXX to your friends and colleagues?
-----
Was a conclusive solution offered the first time you called? Press 1 for yes and 2 for no.
On a scale from 0 to 10, how satisfied were you with the technical ability of the agent you just spoke to?
Again on a scale from 0 to 10, how satisfied were you with the overall professionalism of the agent you just spoke to?
What is the one thing you would like XXXX to do better next time? Please leave a short message after the beep, and press the hash key when finished.
I'm sorry, we don't recognize that selection, please try again.
You have succesfully completed the Survey. XXXX is committed to continuously improving the way in which we serve our customers, so we appreciate you taking the time to help us. Thank you for contacting XXXX.
Based purely on this support experience and on a scale from 0 to 9, where 0 is very unlikely and 9 is very likely, how likely is it that you would recommend XXXX to your friends and colleagues?
On a scale from 0 to 9, how satisfied were you with the technical ability of the agent you just spoke to?
Again on a scale from 0 to 9, how satisfied were you with the overall professionalism of the agent you just spoke to?
Traduzzjoni - Czech
Zákaznické centrum je v tuto chvíli zavřené.
Z důvodu technických problémů je zákaznické informační centrum XXXX dočasně uzavřeno.
Vítejte v zákaznickém informačním centru XXXX
Telefonický hovor může být monitorován či nahráván za účelem vzdělávání a zvyšování kvality
"Pokud voláte ohledně nového dotazu, prosím stiskněte 1
Voláte-li ohledně již projednávaného požadavku, stiskněte 2"
Prosím vyberte jednu z následujících možností:
Chcete-li zakoupit příslušenství nebo náhradní díly, stiskněte 0
Chcete-li televizory XXXX, stiskněte 1
Chcete-li domácí kina, Blu-ray, DVD přehrávače a audio výrobky, stiskněte 2
Chcete-li fotoaparáty a videokamery XXXX, stiskněte 3
Chcete-li počítače a tablety XXXX, stikněte 4
Chcete-li XXXX XXXXXXXXXX, stiskněte 5
Chcete-li mobilní zařízení XXXX a péči o XXXXX, stiskněte 6
Máte-li jakékoliv jiné dotazy, stiskněte 7
Nyní vás spojíme s technickou podporou XXXXXXXXXX. V případě dalších dotazů navštivte webovou stránku Playstation. Prosím vyčkejte, než vás přepojíme.
Nyní vás spojíme s technickou podporou XXXX Mobile. V případě dalších dotazů navštivte webovou stránku www.xxxxmobile.com. Prosím vyčkejte, než vás přepojíme.
Chcete-li zakoupit příslušenství nebo náhradní díly k vašemu výrobku, prosím navštivte webovou stránku specializovaného dodavatele XXXX, firmu YYY Europarts na www.YYYgroup.com
Prosím zadejte 8místné referenční číslo
Děkujeme. Referenční číslo, které jste zadali, je.....
Je-li zadání správné, stiskněte 1. Chcete-li zadané číslo změnit, stiskněte 2
Referenční číslo, které jste zadali, nebylo nalezeno. Prosím zadejte znovu.
Informace, které jste zadali, nebyly nalezeny.
Váš požadavek byl nalezen.
Prosím vyčkejte na lince, spojíme vás s operátorem, jakmile to bude možné.
Děkujeme za trpělivost. Některý z našich operátorů se vám bude věnovat co nejdříve.
Číslo, které jste zadali, je neplatné. Prosím zadejte znovu.
Zadané číslo je stále neplatné.
Telefonní hovor bude nyní ukončen. Děkujeme, že jste kontaktovali XXXX
Nevíte si rady s automatizovaným telefonním systémem?
Prosím přichystejte si model a výrobní číslo vašeho přístroje
Zadadné údaje jsou neplatné. Prosím zkuste to znovu.
Nezaznamenali jsme vaši odpověď.
Pokud si přejete zakoupit výrobek a požadujete více informací, stiskněte 1. Pokud už výrobek vlastníte a potřebujete pomoc, stiskněte 2.
Další informace ohledně otevírací doby a novinek týkajících se výrobků XXXX naleznete na webové stránce technické podpory na www.XXXX.eu, nebo si stáhněte mobilní aplikaci: Support by XXXX.
Prosím vyčkejte, vyhledáváme váš požadavek.


Pro komunikaci ve francouzštině, stiskněte 1 (nahrajte pouze ve francouzštině)
Pro komunikaci v holandštině, stiskněte 2 (nahrajte pouze v holandštině)
Pro komunikaci v němčině, stiskněte 2 (nahrajte pouze v němčině)

Děkujeme vám za ochotu účastnit se průzkumu. Vaše zpětná vazba je pro nás důležitá.
Čistě na základě dnešní zkušenosti na stupnici od 0 do 10, kde 0 znamená velice nepravděpodobně a 10 velice pravděpodobně, s jak velikou pravděpodobností byste doporučili XXXX svým přátelům a spolupracovníkům?
Bylo vám nabídnuto spolehlivé řešení hned při prvním zavolání? Pokud souhlasíte, stiskněte 1, pokud nesouhlasíte 2.
Na stupnici od 0 do 10, jak moc jste byli spokojeni s úrovní technických znalostí operátora, se kterým jste právě hovořili?
Na stejné stupnici od 0 do 10, jak moc jste byli spokojeni s celkovou profesionalitou operátora, se kterým jste právě hovořili?
Můžete jmenovat jednu věc, kterou by podle vás XXXX mělo udělat příště lépe? Po zvukovém znamení zanechte prosím krátkou zprávu a po dokončení stiskněte křížek.
Omlouváme se, ale nebyli jsme schopni identifikovat vaši volbu, prosím zkuste to znovu.
Právě jste úspěšně dokončili průzkum. Společnost XXXX se zavázala k neustálému zlepšování komunikace se zákazníky a proto si vážíme času, který jste nám věnovali. Děkujeme, že jste kontaktovali XXXX.
Čistě na základě dnešní podpory a na stupnici 0 až 9, kde 0 znamená velice nepravděpodobně a 9 velice pravděpodobně, s jak velikou pravděpodobností byste doporučili XXXX svým přátelům a spolupracovníkům?
Na stupnici od 0 do 9, jak moc jste byli spokojeni s úrovní technických znalostí operátora, se kterým jste právě hovořili?
Na stejné stupnici od 0 do 9, jak moc jste byli spokojeni s celkovou profesionalitou operátora, se kterým jste právě hovořili?

Glossarji Slovník
Esperjenza Snin ta' esperjenza fit-traduzzjoni: 24. Irreġistrat fuq ProZ.com: Aug 2015.
ProZ.com Certified PRO certificate(s) N/A
Kredenzjali N/A
Abbonamenti JTP
Softwer Microsoft Office Pro, iMac OS Sierra, Pagemaker, QuarkXPress, SDL TRADOS, Wordfast
Website http://www.translatorenglishtoczech.com
CV/Resume English (PDF)
Professional practices Michal Pokorny endorses ProZ.com's Professional Guidelines.
Bio
LinkedIn:
www.linkedin.com/in/pokornymichal
This user has earned KudoZ points by helping other translators with PRO-level terms. Click point total(s) to see term translations provided.

Total pts earned: 47
(All PRO level)


Language (PRO)
English to Czech47
Top general fields (PRO)
Bus/Financial16
Other15
Tech/Engineering12
Law/Patents4
Top specific fields (PRO)
Transport / Transportation / Shipping9
Automotive / Cars & Trucks8
Business/Commerce (general)7
Cooking / Culinary4
Economics4
Finance (general)4
Internet, e-Commerce4
Pts in 2 more flds >

See all points earned >
Keywords: czech, IT, software, medical, legal, localization, computers, automotive, cars, edit, proofreading, computer, real estate, review, translate, translation, interpret, interpretation, manual, brochure, brochures, booklet, marketing,


Profile last updated
Feb 11More translators and interpreters: English to Czech   More language pairsYour current localization setting

Maltese

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Fittex għal terminu
  • Xogħol
  • Fora
  • Multiple search