Translation glossary: Law, Business & Finance

Creator:
Filter
Reset
Showing entries 51-100 of 230
« Prev Next »
 
critical equipmenturządzenia/sprzęt o decydującym/krytycznym/istotnym znaczeniu dla bezpieczeństwa 
English to Polish
Częstochowska Rada RobotniczaCzęstochowa Workers’ Council 
Polish to English
daleko idące uproszczeniaoversimplifications / far-reaching simplifications/generalizations 
Polish to English
damagesszkody 
English to Polish
data wyrokowaniadate of judgment / the date of rendition of the judgment 
Polish to English
date rollingprzesunięcie terminu (wykonania czynności na najbliższy dzień roboczy) 
English to Polish
decree settling the account as filed and adjustedpostanowienie zatwierdzające rozliczenie (masy spadkowej) w formie złożonej i skorygowanej 
English to Polish
deliver such rights forwardprzenieść takie prawa na inna osobę // dokonać przeniesienia/cesji takich praw 
English to Polish
determination of employmentrozwiązanie/ustanie zatrudnienia 
English to Polish
determined in the exercise of [...] jurisdictionrozpatrywana/rozstrzygana zgodnie z właściwością 
English to Polish
dispatched stockprodukty wysłane 
English to Polish
dostateczna określonośćsufficient definiteness 
Polish to English
drawdowns under the loan facilitywypłaty z kredytu/pożyczki // transze kredytu/pożyczki 
English to Polish
drug associatewspólnik/współpracownik w biznesie/świecie narkotykowym/w interesach narkotykowych 
English to Polish
due or owing on any account whatsoevernależne lub wymagalne z jakiegokolwiek/dowolnego tytułu 
English to Polish
dunning noticeprzypomnienie / ponaglenie / monit / wezwanie do zapłaty 
English to Polish
ecclesiastical court jurisdictions act 1860Ustawa z 1860r. o jurysdykcji sądów kościelnych [Ecclesiastical Courts Jurisdiction Act 1860] 
English to Polish
Eksp.dispatch / deliver (-ed) 
Polish to English
endorse said title to himprzenieść wspomniany tytuł na niego w drodze indosu 
English to Polish
enjoining me compliancenakazujący mi stosowanie się do niego 
English to Polish
Estate Recoveryściągnięcie/zaspokojenie (kosztów) z majątku spadkowego 
English to Polish
Exceptional Collection Orderspecjalne/nadzwyczajne zlecenie inkasa 
English to Polish
First Hearing Dispute Resolution Appointmentposiedzenie przygotowawcze/wstępne poświęcone rozwiązaniu kwestii spornych 
English to Polish
first priority lienzastaw z pierwszeństwem zaspokojenia 
English to Polish
first priority lienzastaw z pierwszeństwem zaspokojenia 
English to Polish
for the Court’s directiono wydanie przez sąd postanowienia / o wydanie postanowienia sądu 
English to Polish
general acknowledgement certificate(notarialne) poświadczenie własnoręczności podpisu / poświadczenie podpisu 
English to Polish
granting securitiesudzielanie zabezpieczeń / wyrażanie zgody na ustanawianie zabezpieczeń 
English to Polish
hedgingostrożność (i powściągliwość) twierdzeń/sformułowań/w wyrażaniu twierdzeń (hedging) / dystansowanie się 
English to Polish
hemorrhage customerstracić klientów (nagle/gwałtownie/szybko i w sposób niekontrolowany) 
English to Polish
hire totalnajem/wynajem/wypożyczenie razem 
English to Polish
How the tax is arrived at for Band Ajak wyliczono/obliczono podatek dla grupy (podatkowej) A/przedziału podatkowego A 
English to Polish
imigracja kompensacyjnacompensatory immigration 
Polish to English
in addition to substitution of the provisionsoprócz zastąpienia postanowień 
English to Polish
in advance of accrual (rate)przed uzyskaniem/nabyciem prawa do (skorzystania z) niego (=urlopu/danego wymiaru urlopu) 
English to Polish
in excess of any local policy layerpowyżej sumy ubezpieczenia lokalnej polisy ubezpieczeniowej 
English to Polish
in pursuance of the authority contained in Section 341na mocy upoważnienia zawartego w artykule 341 / zgodnie z upoważnieniem (...) 
English to Polish
inbound / outbound freight chargesopłaty za transport przychodzący/wychodzący // opłaty za transport/przewóz/fracht towarów/przesyłek przychodzących/wychodzących 
English to Polish
Increase Lenderpożyczkodawca/wierzyciel przyjmujący/podejmujący (odpowiedzialność za) zwiększone zobowiązania 
English to Polish
incur a specified liability to his estatezaciągać/zaciągnąć określone zobowiązanie w stosunku do własnego/jego majątku 
English to Polish
individual salepojedyncza sprzedaż / pojedyncza transakcja sprzedaży 
English to Polish
infringement of IPR (Intellectual Property Rights) indemnification of the Consultantprzejęcie odpowiedzialności Konsultanta z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej 
English to Polish
instructionstwierdzenia/informacje dotyczące okoliczności (faktycznych) sprawy 
English to Polish
intended to be carried outktóre zamierza wykonać 
Polish to English
intermediate job sumsuma pośrednia 
English to Polish
issue of perfectionkwestia ustanowienia zabezpieczenia/prawa zabezpieczającego / kwestia wzmocnienia zabezpieczenia 
English to Polish
Istotne odpisy aktualizujące wartość pozostałych aktywówsignificant impairments/write-downs of other assets 
Polish to English
jako realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesuin pursuance of our legitimate interest 
Polish to English
jednostka akredytacyjna(accredited) certification body 
Polish to English
joint petitionerswspółpowodowie 
English to Polish
« Prev Next »

Your current localization setting

Maltese

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • Fittex għal terminu
  • Xogħol
  • Fora
  • Multiple search