The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

English to Latvian Law: Contract(s) Translation Glossary

English term Latvian translation
Affiliates vs Subsidiaries sadarbības partneri un meitas uzņēmumi (filiāles)
Entered by: Ines Burrell
anti-dilution rights of existing shareholders pašreizējo akcionāru tiesības uz līdzdalības atšķaidīšanas novēršanu
as need be, any powers of attorney nepieciešamības gadījumā nodrošina jebkādas pilnvaras
authority certificate of good conduct izziņa par sodāmību
Backsourcing pakalpojumu atgriešana
Boxing Day Otrie Ziemassvētki
by the pain of nullity ir spēkā tikai
Clause klauzula
Entered by: Ines Burrell
clear and free communication skaidra un neierobežota komunikācija/saziņa
Commercial Court komerctiesa
Entered by: Ines Burrell
confirmation of receipt saņemšanas apstiprinājums
converted into a public deed pārveidot par notariālu aktu
Entered by: Biruta MARKO
exclusive vienīgā/vienīgi (iespējamā atlīdzība/kompensācija)
for and in consideration of par XXX summu vai samaksājot XXX, vai par atlīdzību xxx apmērā
for or on account of all attiecībā uz visiem
for the time being on account pagaidām -- ar pēcmaksu
Further affiant sayeth naught. lieciniekam vairs nav ko piebilst
Group Personal Pension Scheme grupas individuālais pensiju plāns
legal title of representation pārstāvības tiesiskais pamats
liquidated damages ar līgumu/līgumā noteiktā atlīdzība (par zaudējumiem, līguma neievērošanu)
money purchase scheme pensijas ieguldījuma plāns
Notwithstanding anything to the contrary neskatototies uz nosacījumiem, kas varētu būt pretrunā
Entered by: Austra Muizniece
official institution valsts iestāde
Entered by: Austra Muizniece
shall be born by the Purchaser sedz pircējs / apmaksā pircējs
sign the Register of shareholders as well to inform Management Board parakstīt akcionāru reģistru, kā arī informēt vadības padomi
Spring Bank Holiday Monday pavasara valsts svētki
Entered by: Ines Burrell
summary dismissal tūlītēja atlaišana, atbrīvošana no darba
take or resist any proceedings uzturēt vai apstrīdēt jebkādu prasību
terms and conditions Noteikumi un nosacļjumi
Entered by: Ines Burrell
tort ļaunprātīgas vai nolaidīgas pretlikumīgas rīcības izraisīts kaitējums

Your current localization setting

Maltese

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Fittex għal terminu
  • Xogħol
  • Fora
  • Multiple search