The KudoZ open glossary is a browsable glossary of terms translated via the KudoZ term help network.

English to Latvian Government / Politics Translation Glossary

English term Latvian translation
align with EU declarations saskaņot ar ES deklarācijām
Assessment and Evaluation Commission (AEC) pārbaudes un novērtēšanas komisija (PNK)
Assistant Chief Counsel vecākā juriskonsulta palīgs
Entered by: Zane Jacobs
border engagement ES iesaistīšanās robežproblēmu risināšanā
Entered by: Ines Burrell
carbon age oglekļa ēra/laikmets
catch-all control visaptverošā kontrole
Entered by: Ines Burrell
Chatterbooks lasīšanas pulciņš bērniem
Entered by: Ines Burrell
climate refugees klimatiskie bēgļi
collective investment undertaking kolektīvo ieguldījumu uzņēmums
company is close slēgta sabiedrība/uzņēmums
Entered by: Ines Burrell
cross-border disputes Pārrobežu strīdi
cross-business level starpuzņēmumu līmenis
Entered by: Ines Burrell
Dual purpose agreements divējāda lietojuma līgumi (nolīgumi)
Dubravka Sekulić Grgić Dubravka Sekuliča Grgiča
Euromed Intermediate Bridge Project euromed savstarpējās tuvināšanās projekts (euromed savstarpējo kontaktu dibināšanas projekts)
field missions izbraukuma misijas
Entered by: Ines Burrell
Framework, Security and Customs Agreement Pamatnolīgums, drošības nolīgums un muitas nolīgums
growing demands of the time ...atbiltoši mūsdienu (augstajām) prasībām
Entered by: Ines Burrell
high social relevance sociāli svarīgs , sociāli īpaši svarīgs
in living memory dzīvā atmiņā, spēt atminēties
incentive compensation prēmijas
insider vietējā persona
Entered by: Ines Burrell
Institution and capacity building iestāžu veidošana un resursu palielināšana
Entered by: Ines Burrell
judgments are on appeal before the Court tiesa izskata abus spriedumus apelācijas kārtībā
Entered by: Ines Burrell
listed on the regulated market iekļauts regulēta tirgus sarakstos
lobbyist lobētājs
Loop systems indukcijas cilpu sistēmas
Entered by: Ines Burrell
louvred shatters žalūziju durvis
Entered by: Ines Burrell
mudslinging nopulgošana, apmelošana, nomelnošana
mutuals savstarpējas sabiedrības
non-organic military forces paliigspeeki no citiem regjioniem
Entered by: Ines Burrell
outreach seminars iesaistes semināri
Entered by: Ines Burrell
potential going forward iespējamā virzība
Entered by: Ines Burrell
Registrar-General ģenerālreģistrators
reinvigorated body ar jaunu iniciatīvu apveltīta institūcija etc
Entered by: Ines Burrell
Reporting reģistrēšanās
Entered by: Ines Burrell
rolling grills aizsargrežģi (norullējamie)
Entered by: Ines Burrell
self-laundering "pašatmazgāšana"
Social business sociālā uzņēmējdarbība
Special EU Programmes Body īpaša ES programmu organizācija
Next »

Your current localization setting

Maltese

Select a language

Term search
  • All of ProZ.com
  • Fittex għal terminu
  • Xogħol
  • Fora
  • Multiple search